Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie

Wizyta diagnostyczna

Zgłoszenie na badanie

Rodzicu!

Pamiętaj, aby twoje dziecko zostało przyjęte należy złożyć w pierwszej kolejności druk uzupełnionej KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA (dostępnej w zakładce WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA - WNIOSKI DLA RODZICÓW) poprzez wysłanie go e-mailem na adres: poradnia@powiat.mikolowski.pl lub pocztą polską  na adres: ul. Żwirki i Wigury 4,43 – 190 Mikołów lub wypełnić osobiście w siedzibie poradni. Dodatkowo trzeba pamiętać, że jesteśmy placówką oświatową, którą obowiązuje REJONIZACJA, a nie skierowanie od lekarza.

 

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby przyjść ze swoim dzieckiem na badanie psychologiczne, które:

  • nie ma objawów infekcji, głównie dróg oddechowych,
  • dobrze się czuje,
  • ma z sobą potrzebne mu w codziennym funkcjonowaniu przyrządy np. okulary, aparat słuchowy itp.

Przychodząc na wizytę diagnostyczną do naszej poradni prosimy, w miarę możliwości o zabranie ze sobą:

  • dokumentacji medycznej ( książeczka zdrowia dziecka, wypisy ze szpitala, zaświadczenia lekarskie: okulistyczne, laryngologiczne, neurologiczne (w szczególności, kiedy dziecko będzie diagnozowane w kierunku dysleksji rozwojowej),
  • dokumentacji szkolnej (ostatnie świadectwo ukończenia klasy, zeszytów ucznia, opinię szkoły - pedagoga szkolnego, wychowawcy), postanowień sądu, szczególnie dotyczących ustanowienia władzy rodzicielskiej (w przypadku, kiedy
  • opiekę prawną sprawują inne osoby niż rodzice biologiczni).

Przedłożenie w poradni w/w dokumentów usprawni proces diagnostyczny.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Żwirki i Wigury 4
43-190 Mikołów
tel: 322262071
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek- Czwartek:
8.00-18.00
Piątek: 8.00-16.00

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

POLITYKA PRYWATNOŚCI