Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie

O poradni

Oferujemy pomoc:

 • dzieciom mieszkającym na terenie Powiatu Mikołowskiego nie uczęszczającym do przedszkola (w wieku od 0 r. ż.)
 • dzieciom uczęszczającym do przedszkoli na terenie Powiatu Mikołowskiego
 • uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Powiatu Mikołowskiego
 • rodzicom zgłoszonych dzieci i młodzieży
 • wychowawcom, nauczycielom pracującym z w/w dziećmi i młodzieżą
Udzielana pomoc przez Naszą Poradnię:
 • jest na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia - osobiście, droga pocztową lub mailową (nie jest wymagane skierowanie)
 • nieodpłatna i korzystanie z niej jest dobrowolne
Oferujemy pomoc dzieciom, młodzieży i ich rodzinom oraz wspieramy przedszkola i szkoły
 • opóźniony rozwój mowy
 • wadę wymowy
 • opóźniony rozwój psychoruchowy
 • wady: wzroku, słuchu, ruchu
 • niezgrabność ruchową
 • ADHD
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • zaburzenia słuchu centralnego
 • trudności szkolne (w czytaniu, pisaniu, liczeniu itp.)
 • lateralizację (nieustaloną, skrzyżowaną)
 • ryzyko dysleksji rozwojowej
 • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysortografię, dysgrafię)
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera)
 • problemy w funkcjonowaniu społeczno – emocjonalnym
 • szczególne uzdolnienia i osiągnięcia szkolne
 • inne problemy zdrowotne
 • dysfunkcjonlaność rodziny
 • inne zaburzenia i odchylenia w tym np. zaburzenia jedzenia 

poprzez:

 • diagnozę psychologiczną
 • diagnozę pedagogiczną
 • diagnozę logopedyczną
 • badania przesiewowe Słyszę, Mówię, Widzę
 • zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców
 • terapię psychologiczną indywidualną
 • terapię rodzin
 • terapię pedagogiczną
 • kinezyterapię
 • logoterapię
 • określanie predyspozycji zawodowych
 • porady
 • instruktaże
 • konsultacje
 • grupy wsparcia
 • współpracę z przedszkolami, szkołami
 • mediacje, negocjacje
 • interwencje kryzysowe
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Żwirki i Wigury 4
43-190 Mikołów
tel: 322262071
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek- Czwartek:
8.00-18.00
Piątek: 8.00-16.00

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

POLITYKA PRYWATNOŚCI