Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie

Badanie psychologiczne i pedagogiczne

Drodzy rodzice!

Badanie psychologiczne, zwłaszcza małego dziecka wymaga zorganizowania go z zachowaniem takich warunków, aby sprzyjały ocenie jak najlepszych możliwości w danym momencie.
Na podstawie wyników badania psychologicznego podejmowane są w związku z dziećmi decyzje Państwa, lekarzy, nauczycieli przedszkola, terapeutów spoza i w naszej poradni.
W wielu przypadkach na podstawie diagnozy psychologicznej podejmowane są decyzje na zespołach orzekających PPP, aby zaopiekować dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Dokładamy stale starań, aby podnosić nasze kompetencje zawodowe. Dysponujemy narzędziami diagnozy psychologicznej, które stosowane są przez psychologów w całej Polsce. Dobre warunki lokalowe w naszej poradni ułatwiają stworzenie sprzyjającej optymalnej sytuacji badania.
Jednym z podstawowych warunków potrzebnych w prawidłowej diagnozie jest stan zdrowia dziecka. Kiedy dziecko jest przeziębione, ma katar, kaszle, podwyższoną temperaturę, źle się czuje, a zwłaszcza bierze leki - nie przyprowadzajcie go Państwo w tym dniu na badania do naszej poradni. Jest zrozumiałe, że będzie miało trudności z koncentracją uwagi, szybko będzie się męczyło, a w ślad za tym ocena jego kondycji intelektualnej, poznawczej i emocjonalnej nie będzie wiarygodna, a często i niezgodna z prawdziwymi możliwościami dziecka. Dodatkowym, negatywnym skutkiem często jest: przedłużenie zdrowienia dziecka, któremu wyjście z domu przerwało powracanie do zdrowia, często wbrew zaleceniom lekarza; zarażanie innych dzieci w poczekalni, a często i samego psychologa. Wielu rodziców w takich sytuacjach informuje nas telefonicznie o zachorowaniu dziecka, prosząc o nowy termin. Jesteśmy pełni uznania dla takich decyzji rodziców, którzy świadomie rezygnują z terminu wizyty, ustawiają się ponownie w kolejce, dbając jednocześnie, aby ich dziecko przyszło na badanie wypoczęte, w dobrej kondycji psychofizycznej, a przede wszystkim zdrowe.
Inaczej wygląda sytuacja dzieci z przewlekłością różnych schorzeń, które zgłaszają się do naszej poradni. Ta grupa dzieci pozostaje pod opieką właściwego lekarza specjalisty, ma ustabilizowaną sytuację z lekami czy aparatami podnoszącymi jakość funkcjonowania (np. pompy insulinowe, inhalatory itp.). Rodzice na bieżąco informują nas o samopoczuciu dziecka i wspólnie, często i w porozumieniu z lekarzem specjalistą ustalamy dogodne warunki diagnozy psychologicznej.
Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby przyjść ze swoim dzieckiem na badanie psychologiczne, które:

  • nie ma objawów infekcji, głównie dróg oddechowych,
  • dobrze się czuje,
  • ma z sobą potrzebne mu w codziennym funkcjonowaniu przyrządy np. okulary, aparat słuchowy itp.

    Dziękujemy za współpracę i zapraszamy !
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Żwirki i Wigury 4
43-190 Mikołów
tel: 322262071
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek- Czwartek:
8.00-18.00
Piątek: 8.00-16.00

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

POLITYKA PRYWATNOŚCI