Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie

BEZPŁATNY INFORMATOR DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB I RODZIN POTRZEBUJĄCYCH POMOCY I WSPARCIA w POWIECIE MIKOŁOWSKIM

POMÓŻ

SOBIE I INNYM

 

 

BEZPŁATNY INFORMATOR DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB I RODZIN POTRZEBUJĄCYCH POMOCY I WSPARCIA

Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Łaziska Górne, Wyry

 

AKTUALIZACJA 11.2021

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Poradnia Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie

Kontakt telefoniczny: 32 322 00 16 (najlepiej dzwonić  10 minut przed pełną godziną), przyjmowani są pacjenci pełnoletni  (od 18 r. ż.)

Adres: ul. Okrzei 31, 43-190 Mikołów

 

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

FORMA POMOCY

wtorek

8:00 – 18:00

psychoterapia grupowa

środa

8:00 – 15:00

psychoterapia indywidualna

piątek

8:00 – 18:00

psychoterapia grupowa

 

Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki ZMIANA

Kontakt telefoniczny (od poniedziałku do piątku między 15:00 a 19:00): 32 226 41 76

Kontakt mailowy: kontakt@zmiana-mikolow.pl

Adres: ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów

Szczegółowe informacje:  zmiana-mikolow.pl

 

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

FORMA POMOCY

poniedziałek

od 16:30

Grupa wsparcia dla współuzależnionych i ofiar przemocy

od 15:00

Dyżur konsultanta – poradnictwo indywidualne

15:00 – 19:00

Dyżur terapeuty uzależnień (alkohol, środki psychoaktywne)  – poradnictwo indywidualne

wtorek

15:00 – 19:00

Poradnictwo indywidualne

środa

15:00 – 19:00

Poradnictwo indywidualne

czwartek

15:00 – 16:00

18:00 – 20:00

Dyżur  terapeuty uzależnień – poradnictwo indywidualne

16:00 – 18:00

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych

od 16:00

Dyżur konsultanta – poradnictwo indywidualne

od 15:00

Dyżur psychologa dziecięcego

piątek

15:00 – 19:00

Poradnictwo indywidualne

 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót” w Mikołowie

Kontakt telefoniczny: 32 226 65 50 – poniedziałki, wtorki i czwartki po 17:00

Kontakt mailowy: powrotrosa@op.pl

Adres: ul. Konstytucji 3-go Maja 38, Mikołów

Szczegółowe informacje:  powrot.webd.pl

 

DZIEŃ

GODZINY

FORMA POMOCY

poniedziałek

16:00 – 18:00

Dyżur psychologa w ramach Międzyzakładowego Punktu Konsultacyjnego – poradnictwo indywidualne

wtorek

17:00 – 19:00

Członkowie Klubu - zaj. integracyjne, warsztaty, turnieje

czwartek

17:00 – 19:00

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych (prowadzi psycholog-terapeuta)

piątek

17:00 – 19:00

Powiatowy Klub Młodzieżowy – spotkania na miejscu, wyjazdy

 

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punkty Konsultacyjne

 

MIASTO

ADRES, TELEFON

DZIAŁALNOŚĆ

 

 

Mikołów

GKRPA

 ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów

tel. 32 32 42 619

kontakt mailowy: gkrpa@mikolow.eu

Dyżur w siedzibie komisji:

poniedziałek w godz. 7:30 – 17:00

wtorek – czwartek  w godz. 7:30 – 15:30

piątek w godz. 7:30 – 14:00.

 

 

 

 

 

 

Wyry

GKRPA

ul. Główna 107, 43-175 Wyry

 tel. 32 218 72 43

kontakt mailowy: jadwiga.harupa@gopswyry.eu

Dyżur w siedzibie komisji:

 - w pierwszy i drugi roboczy poniedziałek miesiąca w godz. 16.00-1800  (psycholog, pedagog, prawnik oraz członek Klubu Abstynenta “Powrót”)

- w czwarty poniedziałek miesiąca

w godz. 1600-1800 (prawnik, pedagog oraz członek Klubu Abstynenta “Powrót”)

Punkt Konsultacyjny

 ul. Pszczyńska 76, 43-176 Wyry

tel. 32 323 02 38

kontakt mailowy: jadwiga.harupa@gopswyry.eu

Dyżur w siedzibie komisji:

- w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15:00-17:00 (prawnik i pedagog)

- w drugi poniedziałek miesiąca w godz. 15:00-17:00 (psycholog, członek Klubu Abstynenta)

 

 

 

 

 

Ornontowice

GKRPA

 ul. Żabik 9/6, 43-187 Ornontowice

 tel. 32 235 45 03

kontakt mailowy:

gops@ornontowice.pl

Dyżur w siedzibie komisji:

- poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7:00 – 15:00

- środa w godz. 7:00 – 17:00

- piątek w godz. 7:00 – 13:00

Punkt Konsultacyjny

ul. Żabik 6/8, 43-178 Ornontowice

tel. 32 235 45 03, 794 403 158

gops@ornontowice.pl

Dyżur:

- terapeuta uzależnień – cztery kolejne poniedziałki miesiąca w godz. 15:00 -16:00

- prawnik – 1. i 3. środa miesiąca w godz. 16:15 – 18:15

- terapeuta rodzinny – 2. i 4. wtorek miesiąca w godz.  8:30 – 10:30

Orzesze

GKRPA i Punkt Konsultacyjny – Orzeskie Centrum Możliwości

ul. Św. Wawrzyńca 13, 43-180 Orzesze

 tel. 32 324 88 22

 

Dyżur:

- konsultant uzależnień – czwartek w godz. 16:30 -19:30

- psycholog – poniedziałki 16:00 -18:00

Łaziska Górne

GKRPAiPN i Punkt Konsultacyjny

ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, Tel. 32 324 86 50

Dyżur:

- poradnictwo specjalistyczne, pomoc psychoterapeutyczna – wtorek i środa w godz. 15:00 – 20:00 oraz piątek w godz. 13:30 – 15:30

- poradnictwo prawne – czwartek w godz. 15:30 -17:00

 

 

 

 

ZDROWIE PSYCHICZNE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie

Kontakt telefoniczny: 32 226 20 71

Kontakt mailowy: poradnia@powiat.mikolowski.pl

Adres: ul. Żwirki i Wigury 4, 43-190 Mikołów

Godziny: poniedziałek – czwartek 8:00 – 18:00, piątek – 8:00 – 16:00

Szczegółowe informacje: poradnia.mikolowski.pl

 

ZAJĘCIA NA TERENIE PORADNI

- diagnoza psychologiczna

 • - diagnoza pedagogiczna
 • - diagnoza logopedyczna
 • - badania przesiewowe Słyszę, Mówię, Widzę
 • - zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców
 • - terapia psychologiczna indywidualna
 • - terapia rodzin
 • - terapia pedagogiczna

- logoterapia

- określanie predyspozycji zawodowych

- porady

 • - instruktaże
 • - konsultacje

- grupy wsparcia

 • - współpraca z przedszkolami, szkołami
 • - mediacje, negocjacje

- interwencje kryzysowe

 

ORZECZNICTWO

ORZECZENIA

- o potrzebie kształcenia specjalnego

- o potrzebie nauczania indywidualnego

- o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

- o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

OPINIE

- o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

WIODĄCY OŚRODEK REHABILITACYJNO-KOORDYNUJĄCO-OPIEKUŃCZY

kompleksowe wsparcie dla rodzin z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia

SZKOŁA DLA RODZICÓW

 warsztaty, w czasie których poruszane są następujące tematy: nowy system komunikacji z dzieckiem – porozumiewanie się dobre dla obu stron, radzenie sobie z trudnymi emocjami – swoimi i dzieci, stawianie granic w wychowaniu i ich egzekwowanie, otwieranie dzieci do współpracy, wspieranie ich samodzielności, rozwiązywanie sporów i konfliktów, zastępowanie kar – konsekwencjami, uwalnianie dzieci od grania ról, które je nie rozwijają, mądre chwalenie i nagradzanie dzieci.

 

     

 

OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

43-190 Mikołów, ul. Krawczyka 1 (I piętro). Rejestracja: 508-228-749

Pomoc dzieciom poniżej 7 roku życia, młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do 21 roku życia, jak również ich rodzinom i opiekunom prawnym. Problemy z którymi można się zgłosić:

nadmierna nieśmiałość, lęki, zachowania agresywne, impulsywne, trudności w nawiązywaniu relacji, trudności szkolne, wychowawcze, obniżenie nastroju, myśli samobójcze, samookaleczenia, nadpobudliwość ruchowa, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia snu, inne problemy natury psychicznej.

Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu

Kontakt telefoniczny: 32 326 08 58

Kontakt mailowy: kancelaria@otnorzesze.pl

Adres: ul. Mikołowska 202, 43-187 Orzesze

Szczegółowe informacje:  otnorzesze.pl

 

ODDZIAŁ CAŁODOBOWY – SCHORZENIA LECZONE W ODDZIALE

 - Zaburzenia lękowe, adaptacyjne, lęk separacyjny     

 - Fobia społeczna

 - Zaburzenia stresowe pourazowe

 - Zaburzenia dysocjacyjne, konwersyjne, występujące pod postacią somatyczną, bóle psychogenne

 - Dystymie, zaburzenia depresyjne

 - Natręctwa, Tiki

 - Moczenie mimowolne

 - Mutyzm wybiórczy , jąkanie

 Problemy emocjonalne i adaptacyjne w okresie remisji zaburzeń psychotycznych i depresyjnych

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH –dla pacjentów Oddziału

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, pomoc psychologa szkolnego, socjoterapia, gimnastyka korekcyjna

Program nauczania w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum w oparciu o podstawę programową   do kształcenia ogólnego.

ZAJĘCIA W RAMACH ZESPOŁÓW POZALEKCYJNYCH

pomoc w odrabianiu zadań lekcyjnych, niwelacja braków szkolnych,

zajęcia artystyczne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia rozwijające   zainteresowania oraz kształtujące umiejętność spędzania wolnego czasu

 

NZOZ Psyche Med.  – Centrum Opieki Psychiatrycznej i Psychologicznej w Mikołowie

Kontakt telefoniczny: 32 322 20 24

Kontakt mailowy: rejestracja@psyche-med.pl

Adres: ul. Waryńskiego 4, 43-190 Mikołów

Godziny: poniedziałek i środa  10:00 – 20:00, wtorek  15:00 – 20:00, czwartek  8:00 – 14:00

Szczegółowe informacje:  psychemed.pl

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 świadczenia zdrowotne w ramach kontraktu z NFZ dla osób dorosłych,

które ukończyły 18 r. ż.

 

   
   
   
   
 

 

porady lekarskie: badanie i diagnostyka lekarska, leczenie – farmakoterapia

porady psychologiczne: badanie i diagnostyka psychologiczna, psychoterapia, konsultacje, opiniowanie psychologiczne

psychoterapia indywidualna: interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, terapia długoterminowa

 

 

 

POMOC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, STARSZYCH, SAMOTNYCH

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach Górnych

Kontakt telefoniczny: 32 737 00 46

Kontakt mailowy: sdslaziska@interia.eu

Adres: ul. Staszica 4, 43-173 Łaziska Górne

Godziny: poniedziałek - piątek  7:00 – 15:00

Szczegółowe informacje: borowa-wies.pl (zakładka Środowiskowy Dom Samopomocy)

 

FORMY WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

- trening funkcjonowania w codziennym życiu

- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

- trening umiejętności spędzania czasu wolnego

- poradnictwo psychologiczne

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych

- terapia ruchowa

- jeden ciepły posiłek

- inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu

Kontakt telefoniczny: 32 221 53 62

Kontakt mailowy: biuro@dpsorzesze.pl

Adres: ul. Traugutta 45, 43-180 Orzesze

Godziny: całodobowo

Szczegółowe informacje: www.dpsorzesze.pl

 

FORMY WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

- całodobowa opieka

- zabiegi rehabilitacyjne

- zajęcia sportowe

- terapia zajęciowa – plastyczna, sala doświadczania świata, muzykoterapia, pracownia drobnych usług, pracownia komputerowa

- integracja ze społecznością lokalną

- imprezy kulturalne, sportowe, okolicznościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzienny Dom Opieki w Mikołowie

Kontakt telefoniczny: 32 226 00 90

Kontakt mailowy: sekretariat@ddp.mikolow.eu

Adres: ul. Konstytucji 3-go Maja 12, 43-190 Mikołów

Godziny: całodobowo

Szczegółowe informacje: www.ddp.mikolow.eu

 

FORMY WSPARCIA DLA PENSJONARIUSZY

- dzienny pobyt bez noclegów wraz z wyżywieniem (śniadanie, obiad)

- jeden gorący posiłek dla osób, które nie korzystają z dziennego pobytu

- dostęp do kultury i rekreacji

- podstawowe świadczenia opiekuńcze oraz w zakresie higieny osobistej

- organizowanie zajęć w ramach terapii służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej zgodnie z wiekiem i możliwościami placówki

- pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów

- zapewnienie opieki medycznej

 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Łaziskach Górnych

 

Kontakt telefoniczny: 32 737 02 20

Adres: ul. Staszica 4, 43-170 Łaziska Górne

Szczegółowe informacje: www.szpital-mikolow.com.pl/zaklad-pielegnacyjno-opiekunczy

 

RODZAJE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

 • Całodobowa opieka pielęgniarska;
 • Świadczenia opiekunów medycznych: pomoc przy wykonywaniu czynności życia codziennego np. higiena osobista, przyjmowanie posiłków;
 • Rehabilitacja – indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą oraz na salach rehabilitacyjnych. Ilość zajęć, czas oraz zakres ćwiczeń są ściśle dostosowane do stanu zdrowia  chorego, współistniejących chorób, jego potrzeb i możliwości;
 • Kompleksowa opieka lekarska (geriatra, neurolog i psychiatra) z dostępem do niezbędnych badań diagnostycznych;
 • Terapia zajęciowa – pomaga chorym jak najdłużej zachować a często odzyskać zaburzone funkcje mózgu, kontakt z otaczającym światem, świadomość miejsca, czasu, własnej osoby. Jest także treningiem podstawowych czynności życiowych;
 • Psycholog: terapia indywidualna i grupowa. Zakres i intensywność terapii poznawczych ustalana jest zawsze indywidualnie po badaniu psychologicznym, analizie historii choroby, uwzględnieniu potrzeb i możliwości chorego. Opiekunowie i rodziny chorych mają również możliwość skorzystania z pomocy psychoterapeuty.
 • Logopeda: chorzy z zaburzeniami komunikacji, zwłaszcza mowy i rozumienia. Zakres intensywności terapii i dobór materiału terapeutycznego ustalane są indywidualnie po badaniu logopedycznym, analizie historii choroby i uwzględnieniu możliwości chorego
 • Dietetyk: wywiad żywieniowy i dobór diety
 • Edukacja pacjentów i opiekunów w zakresie podstawowej pielęgnacji, rehabilitacji, technik przemieszczania pacjenta, psychoprofilaktyki, doboru diety i sposobu odżywiania;

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 

Kontakt telefoniczny: 32 226 09 96

Kontakt mailowy: zk.mikolow@psouu.org.pl

Adres: ul. Salwatorianów 4, 43-190 Mikołów

Szczegółowe informacje: www.psoni-mikolow.pl

 

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

Kontakt telefoniczny: 32 218 70 01

Kontakt mailowy: orew.wyry@psouu.org.pl

Adres: ul. Bojdoła 3a, 32-175 Wyry

Szczegółowe informacje: www.psoni.mikolow.pl, zakładka OREW

- zajęcia z zakresu: fizjoterapii, integracji sensorycznej (SI), logopedii, terapii zajęciowej dla maluchów, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym do 18 r.ż. z zaburzeniami wieku rozwojowego

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Kontakt telefoniczny: 32 226 09 96

Kontakt mailowy: zk.mikolow@psouu.org.pl

Adres: pl. Salwatorianów 4, 43-190 Mikołów

Szczegółowe informacje: www.psoni.mikolow.pl, zakładka WTZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie-Borowej Wsi

 

Kontakt telefoniczny: 32 322 53 35

Kontakt mailowy: osrodek@borowa-wies.pl

Adres: ul. Gliwicka 366, 43-190 Mikołów

Szczegółowe informacje: www.borowa-wies.pl

 

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Ruchowo

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością fizyczną

- mieszkańcy objęci są programem postępowania usprawniającego, sformułowanego w postaci indywidualnego planu opiekuńczo-terapeutycznego

- opiekunowie udzielają wychowankom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych dotyczących wielu sfer aktywności

- odbywają się zajęcia rehabilitacji ruchowej, zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze dla uczących się

Warsztat Terapii Zajęciowej

dla osób dorosłych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej

- 11 pracowni terapeutycznych o profilu artystycznym, edukacyjnym i rzemieślniczym (ogrodnicza, techniczna, zoologiczna, obróbki tkanin, dekoratorska, gospodarstwa domowego, rękodzieła artystycznego, plastyczna, informatyczna, ceramiczna oraz introligatorska)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

rejestracja: 32 219 94 82

- Podstawowa Opieka Zdrowotna

- Medycyna Pracy

- Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

- Poradnia Rehabilitacyjna

- Fizjoterapia Ambulatoryjna

- Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Zakład Aktywności Zawodowej

Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze

- osoby niepełnosprawne pracują pod nadzorem ergoterapeutów w następujących działach zakładu: hodowli krów mlecznych, hodowli bydła opasowego, ogrodniczym, upraw polowych, sprzedaży, pomocniczym oraz administracyjnym

Zakład Aktywności Zawodowej

„Grill”

- osoby niepełnosprawne pracują pod nadzorem instruktorów w kuchni, pralni oraz w administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Kontakt telefoniczny: 32 22 44 390

Kontakt mailowy: pcpr.mikolow.@poczta.fm

Adres: ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne

Godziny:

poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00

Szczegółowe informacje: www.pcpr.mikolowski.pl

 

Dział ds. Osób z niepełnosprawnościami

- organizowanie i prowadzenie (lub zlecanie organizowania i prowadzenia) oraz dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych,

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych

- przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

 

Dział Pieczy Zastępczej

- pomoc mająca na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem osób opuszczających różnego rodzaju ośrodki

- kierowanie osób do mieszkań chronionych i ustalanie odpłatności za ich pobyt

- prowadzenie mieszkań chronionych oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem

- zapewnianie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożliwości sprawowania opieki i wychowania przez rodziców ( piecza zastępcza i instytucjonalna)

- tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej
i pieczy zastępczej

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

 - indywidualna pomoc psychologiczna / psychoterapeutyczna w tym

  wsparcie,  psychoedukacja, interwencja kryzysową, psychoterapia

krótkoterminowa, psychoterapia dla par

 - pomoc terapeutyczna dla dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej,

  m.in. przemoc (osoba doznająca lub świadek), rozwód rodziców, konflikty

  rodzinne, żałoba

 - pomoc interwencyjna / konsultacje

 - interwencje w związku z zawiadomieniami o nieprawidłowościach

  występujących w rodzinie w tym przemocy, nadużywania alkoholu,

  współuzależnienia

 - pomoc osobom w żałobie, mającym myśli samobójcze, problemy

  wychowawcze z dziećmi, w sprawach około rozwodowych

 - bezpłatna pomoc prawna w sprawach rodzinnych

 - warsztaty profilaktyczne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  z terenu powiatu mikołowskiego

 - grupy o charakterze psychoedukacyjnym, wsparcia, rozwoju osobistego

 - Szkoła Rodziców

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

 

Kontakt telefoniczny: 32 324 26 91

Kontakt mailowy: mops@mops.mikolow.eu

Adres: ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów

Szczegółowe informacje: www.mops.mikolow.eu

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 7:30 do 17:00

wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 14:00

 

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych (dawny MOPS)

Kontakt telefoniczny: 32 324 86 50,  32 721 89 10 

Kontakt mailowy: sekretariat@cus.laziska.pl

Adres: ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne

Godziny urzędowania :

poniedziałek od 9:00 do 17:00

wtorek - piątek od 7:30 do 15:30

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu

 

Kontakt telefoniczny: 32 221 55 20, 797-843-833

Kontakt mailowy: mops@orzesze.pl

Adres: ul. Powstańców 5b, 43-180 Orzesze

Godziny urzędowania:

poniedziałek  - piątek od 7:30 do 15:30

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach

 

Kontakt telefoniczny: 32 323 02 38

Kontakt mailowy: gops@gopswyry.eu

Adres: ul. Główna 107, 43-175 Wyry

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 7:30 do 17:00

wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 14:00

 

 

 

 

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach

 

Kontakt telefoniczny: 32 235 45 03, 796-076-480, 794-403-158

Kontakt mailowy: gops@ornontowice.pl

Adres: ul. Żabik 9, lokale 6 i 9, 43-178 Ornontowice

www.ornontowice.pl (zakładka: Jednostki organizacyjne, GOPS)

Godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:00 – 15:00

środa 7.00 – 17.00

piątek od 7:00 – 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIA

 

800 100 100

 TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

Połączenie bezpłatne

 

116 111

 TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - TELEFON PROWADZI FUNDACJA „DZIECI NICZYJE”

    WWW: http://www.116111.pl/

    czynny: cały tydzień, w godz. 12—22

    Połączenie bezpłatne

 

 

800 199 990

 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania

    Połączenie bezpłatne

 

 

116 123

Kryzysowy Telefon Zaufania

Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu oraz potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych

Połączenie bezpłatne

 

 

800 120 002

Niebieska Linia (ogólnopolski numer dla ofiar przemocy w rodzinie)

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Żwirki i Wigury 4
43-190 Mikołów
tel: 322262071
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek- Czwartek:
8.00-18.00
Piątek: 8.00-16.00

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

POLITYKA PRYWATNOŚCI