Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie

SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W MIKOŁOWIE

 

W okresie wakacyjnym poradnia czynna w godzinach od 8.00 do 16.00

 

 

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA  RZECZNIKA PRAW DZIECKA 

800-12-12-12 https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

Działa kilka bezpłatnych i anonimowych numerów telefonów:

116-111 - kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży czynny codziennie w godz 12:00 - 22:00 (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę).

800-121-212 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Jest to także telefon interwencyjny. Działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 - 20:00.

800-702-222 - Linia Wsparcia, całodobowa dla wszystkich (Fundacja Itaka).

800-100-100 - telefon dla dzieci i rodziców w sprawie bezpieczeństwa dzieci. Czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 12:00 - 15:00 oraz pomoc online: pomoc@800100100.pl

 

POWRÓT UCZNIÓW DO SZKÓŁ -Przesłanie dla NAUCZYCIELI - w trosce o dobrostan psychiczny uczniów

 

PROŚBA DO NAUCZYCIELEK, NAUCZYCIELI, DYREKTOREK I DYREKTORÓW

"Drodzy Państwo,Wszyscy czujemy skutki ostatniego roku, roku pandemii. Nauczyciele są grupą doświadczoną w szczególny sposób. Podobnie dzieci-uczniowie, dla których ten czas to nieustanny stres, to samotność, wysiłek intelektualny, któremu nie towarzyszy ruch ani radość, ani poczucie bycia we wspólnocie. W związku z tym kierujemy do Was prośbę: otwierając Wasze placówki po lockdownie nie zaczynajcie spotkań z uczniami w salach szkolnych i w ławkach. Nie zmuszajcie ani dzieci, ani siebie do nadganiania programu zamknięci znowu wczterech ścianach. Nadrabianie zaległości NIE TERAZ. Sprawdzanie ile w ogóle pamiętają NIE TERAZ. TERAZ jest czas na odbudowanie relacji, poczucia wspólnoty, czas na poczucie się człowiekiem, a nie wadliwym trybikiem w edukacyjnym systemie. Wyjdźcie razem na zewnątrz nie na 45 minut czy godzinę ale co najmniej na trzy godziny. Spędzajcie czas z uczniami w otoczeniu przyrody na wycieczkach, wyprawach, zajęciach terenowych, przy okazji rozmawiając, opowiadając jak spędziliście izolację, budując na nowo relacje. Od tego zacznijcie i na to przeznaczcie co najmniej 1 dzień w tygodniu. Taki początek zajęć, w środowisku nowym dla każdego dziecka, stworzy szansę nazmniejszenie różnic i nierówności edukacyjnych, które w ogromnym stopniu narosły przez ten rok. Będzie służyć odbudowie fizycznej i psychicznej dzieci, ułatwi reintegrację, da im możliwość ponownego nawiązania relacji ze sobą oraz z Wami, podaruje wszystkim czas i oddech. Nikt nie jest gotowy do wysiłku intelektualnego, kiedy jego ciało jest otępiałe, a duch złamany. Dajcie sobie i dzieciom wychodne! Chociaż raz w tygodniu 3 godziny z przyrodą."

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Jeśli chcecie wiedzieć co wynika z badań na temat rozwoju dzieci w otoczeniu przyrodniczym zapraszamy na stronę programu „Dzieci mają wychodne”: www.dziecimajawychodne.pl.

Szanowni Rodzice i Nauczyciele w zakładce "warto obejrzeć, przeczytać" będziemy zamieszczać materiały edukacyjne, z którymi warto się zapoznać. 

 

 

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na stan epidemii organizacja pracy Poradni w roku szkolnym 2020/2021 ulega zmianie.

Aktualne godziny pracy poradni:

poniedziałek do czwartek        od 8.00-18.00;

piątek                                        od 8.00-16.00

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w okresie PANDEMII !!!!!

Wszelkie sytuacje trudne, kryzysowe można zgłaszać w godzinach pracy poradni również pod telefonem 32 22 62 071 – w celu ustalania terminu szybkiej porady.

Ponadto w Poradni działają adresy e-mailowe pracowników, pod które można się zwrócić w celu uzyskania porady (również anonimowej) – pracownik Poradni udzieli możliwie wyczerpujących odpowiedzi na pytania w ciągu 48 godzin. Adresy znajdują się na naszej stronie internetowej  poradnia.mikolowski.pl.  w zakładce Adresy mailowe pracowników.

Tam też w zakładce  Pomoc – ważne telefony  umieszczono listę placówek pomocowych i telefonów zaufania z których również można korzystać w sytuacjach kryzysowych.

 

Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.

Przypominamy także, iż istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego, całodobowego Telefonu Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz telefonu dla rodziców
i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 15.00.

BEZPŁATNA INFOLINIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 800 080 222 FUNDACJA ITAKA

           

Nadal pracujemy z zachowaniem reżimu sanitarnego. Kontakt z pracownikami odbywa się:

1. drogą mailową - adresy mailowe znajdują się w lewej zakładce "adresy mailowe pracowników",

2. z wykorzystaniem poczty elektronicznej poradni:  mail: poradnia@powiat.mikolowski.pl

3. bezpośrednio - zgodnie z przyjętymi procedurami (zakładka boczna "PROCEDURY COVID-19" ).

Zespoły Orzekające odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Klienci Poradni chcący odebrać dokumenty, pobrać druki umawiają się telefonicznie na określoną godzinę lub przychodzą do siedziby Poradni i przywołują domofonem pracownika sekretariatu, czekają na jego przyjście. Przypominamy, że wiele spraw można załatwić telefonicznie lub e-mailowo, bez osobistej wizyty w Poradni.

Dokumenty w wersji papierowej można składać codziennie w godz. 7:00-20:00 do wrzutki znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego, ul. Żwirki i Wigury 4, wejście B, tradycyjną pocztą lub drogą mailową na adres: poradnia@powiat.mikolowski.pl

W sprawach pilnych oraz w celu uzyskania informacji lub złożenia wniosków, odbioru dokumentów (opinii i orzeczeń) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
z sekretariatem w godzinach 8:00-18:00, w piątki do godziny 16.00

 tel. 32/226-20 71, 729-884-275

 • Na terenie Poradni odbywają się wyłącznie zaplanowane wizyty i badania.
 • Wizyty w Poradni odbywają się o umówionej godzinie.
 • Osoby odbywające wizytę w Poradni mają obowiązek stawić się na umówioną godzinę, nie wcześniej niż pięć minut przed jej rozpoczęciem.
 • Dziecku może towarzyszyć tylko jeden rodzic/opiekun, bez dodatkowych członków rodziny.
 • Dziecko jak i rodzic/opiekun, pełnoletni uczeń muszą być bezwzględnie zdrowi, osoby z objawami infekcji nie będą wpuszczane na teren Poradni.
 • Dziecko/uczeń pełnoletni zobowiązani są do posiadania własnych przyborów piśmienniczych (długopis, ołówek, ewentualnie kredki).
 • Dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica/prawnego opiekuna w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych- niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica/prawnego opiekuna.
  Zarówno rodzic, jak i dziecko są zobowiązani na wizytę do Poradni przyjść zabezpieczeni w środki ochrony osobistej takie jak: maseczki lub przyłbice
  i rękawiczki oraz do bezwzględnego dostosowania się do procedur sanitarnych obowiązujących w Poradni.
 • Wejście na teren poradni możliwe jest wyłącznie na wezwanie, w asyście pracownika.
 • Przed wejściem do budynku rodzic proszony jest o wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej aktualnego stanu zdrowia w kontekście objawów zakażenia koronawirusem.
 • Bezpośrednio przed wejściem do poradni należy zdezynfekować dłonie.Rodzic oczekuje na dziecko na zewnątrz budynku, w który mieści sie poradnia.

O zakończonych badaniach zostanie powiadomiony przez pracownika.

Anna Karaśkiewicz

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie

 

Za nami Kampania 19 Dni! Pomimo pandemii dołożyliśmy swoją cegiełkę w budowaniu świata wolnego od przemocy. 

Dziękujemy Fundacji Po Drugie za łączenie tych wszystkich, którym leży na sercu dobro dzieci i młodzieży.

Dziękujemy również naszym koalicjantom za zaangażowanie w kampanię!

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mikołowie

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie

Szkoła Podstawowa nr 5 w Mikołowie

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego

Szkoła Podstawowa nr 12 w Mikołowie

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni

Szkoła Podstawowa w Wyrach

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu-Jaśkowicach

Szkoła Podstawowa nr 8 w Orzeszu

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łaziskach Górnych

Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna w Mikołowie 

Mamy nadzieję, że w listopadzie 2021 reprezentacja powiatu mikołowskiego będzie jeszcze bardziej liczna ! :) 

Szanowni Państwo,

w ramach działalności psychoedukacyjnej prowadzonej przez pracowników naszej Poradni, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, zamieszczonymi w zakładce "DO POCZYTANIA". Publikacje traktują między innymi o wspomaganiu dziecka w dobie zdalnego nauczania, stanowią wzkazówki w jaki sposób można rozmawiać z młodszymi dziećmi o epidemii i koronawirusie. Wreszcie mogą pełnić rolę skutecznego instruktażu do treningu logopedycznego czy treningu pamięci. Zapraszamy.


 

AKTUALNOŚCI:

WAŻNE KORONAWIRUS

Utworzono dnia 10.03.2020

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci, opiekunów i pracowników PPP w Mikołowie objawów choroby zakaźnej A P E L   D O   R O D Z I C Ó W I   O P I E K U N Ó W 

czytaj dalej na temat: WAŻNE KORONAWIRUS

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Utworzono dnia 12.03.2020
https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html  
czytaj dalej na temat: Co musisz wiedzieć o koronawirusie?
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Żwirki i Wigury 4
43-190 Mikołów
tel: 322262071
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek- Czwartek:
8.00-18.00
Piątek: 8.00-16.00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 1

W poprzednim tygodniu: 226

W tym miesiącu: 433

W poprzednim miesiącu: 924

Wszystkich: 44243

POLITYKA PRYWATNOŚCI