Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie

Program Golden 5

Informacja o programie „Golden Five”

 

„GOLDEN FIVE” jest efektem międzynarodowego projektu realizowanego w ramach programu Comenius i koordynowanego przez Uniwersytet  w Sewilli.

W projekcie uczestniczyło pięć krajów europejskich: Polska, Belgia, Włochy, Norwegia i Hiszpania.

Autorzy Programu:

dr Maria Jose’ Lera – Wydział Psychologii Uniwersytetu w Sewilli (koordynator);

Elena Buccoliero – PROMECO, Ferrara;

Knud Jensen, Frode Josang - „Ramsvik Utadrettet Virksomhet”, Stavanger;

Joanna Szymańska – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa; Joelle Timmermans - Le Suflee, Bruksela;

 

Cele programu:

- stworzenie modelu nauczania i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem

- dostarczenie nauczycielom narzędzi/umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie;

- poprawa klimatu klasy, w tym wzmocnienie integracji klasy, co powinno przyczynić się do polepszenia frekwencji,

- budowania więzi ze szkołą, osiągania przez uczniów lepszych wyników w nauce oraz w zakresie umiejętności życiowych, poprawy relacji interpersonalnych.

 

Na podstawie obszernej literatury przedmiotu, w tym wyników badań dotyczących potrzeb oraz funkcjonowania wczesnych nastolatków w szkołach drugiego stopnia, wyodrębniono pięć kluczowych („Złotych”) obszarów, które decydują o motywacji uczniów do nauki, ich postawach wobec szkoły i klimacie społecznym:

Obszar 1: Zarządzanie klasą

 

Cele:

 

1. Tworzenie w klasie atmosfery sprzyjającej koncentracji (skupieniu) i pracy.

2. Zwiększanie motywacji uczniów do uczenia się.

3. Kształtowanie pro-społecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego systemu wartości w klasie.

 

Obszar 2: Budowanie relacji

 

Cel:

Stworzenie pozytywnych i bezpiecznych relacji nauczyciel-uczeń, opartych na wzajemnym szacunku i zaangażowaniu obydwu stron.

 

Obszar 3: Klimat społeczny

Cel:

Stworzenie w klasie klimatu społecznego zapewniającego koncentrację na nauce, motywację, pozytywne poczucie własnej wartości oraz dobre relacje.

 

Obszar 4: Nauczanie dostosowane (indywidualizacja oddziaływań w procesie edukacyjnym)

 

Cel:

Zwiększenie edukacyjnych osiągnięć uczniów, rozbudzanie motywacji oraz budowanie poczucia własnej wartości.

 

Obszar 5: Współpraca szkoła - dom

 

Cel:

Kreowanie klimatu współpracy pomiędzy rodzicami i uczniami, aby zwiększyć osiągnięcia uczniów w nauce oraz ich społeczne zaangażowanie w klasie.

 

Do każdego obszaru przygotowano listę kluczowych („złotych”) zasad postępowania nauczyciela, które są stopniowo wprowadzane w codziennej pracy w szkole. Są to różnorodne gesty, komunikaty słowne i proste działania, z których wiele jest dobrze wszystkim znane. Efektywność programu nie wynika z nadzwyczajności samych zasad, lecz wiąże się z celowym, systematycznym i równoczesnym stosowaniem kilkunastu działań w dłuższym okresie

 

Model ewaluacji: Pre-test – Post-test.

Narzędzia ewaluacji: analiza wyników – ocen; badanie socjometryczne…

Realizacja programu

Czas trwania programu – jeden semestr.

Realizacja w klasach szkolnych – 16 tygodni

Adresaci programu: wychowawcy klas IV; docelowo uczniowie tych klas.

Realizatorzy: Wychowawcy klas IV.

 

Wdrażanie programu

Realizatorzy uczestniczą w dwunastogodzinnym szkoleniu warsztatowym, którego tematyka dotyczy obszarów programu i procedury implementacji. Pierwszym krokiem realizacji jest spotkanie informacyjne z rodzicami. Po uzyskaniu zgody rodziców wychowawcy przeprowadzają diagnozę wyjściową (Pre-Test) wśród uczniów swojej klasy posługując się badaniem socjometrycznym. Następnie stopniowo wprowadzają wybrane „Złote zasady” do codziennej praktyki w szkole. Proces wdrażania zasad odbywa się pod nadzorem i przy wsparciu instruktora/superwizora, co stanowi nowatorską propozycję wprowadzoną dla podniesienia efektywności programu. Równolegle, podczas lekcji wychowawczych, nauczyciel podejmuje działania adresowane do całej klasy, głównie integracyjne. Po szesnastu tygodniach przeprowadza ponowne badanie ewaluacyjne (Post-Test) posługując się tym samym zestawem narzędzi.

PROGRAM „GOLDEN FIVE” może przyczynić się do promowania skutecznej profilaktyki w szkole, której ideą jest wspieranie pozytywnego klimatu szkoły. Składają się na niego m.in.  dobre relacje między członkami społeczności szkolnej, udział uczniów życiu szkoły, udział rodziców w życiu szkoły i eliminowanie przemocy rówieśniczej. Zgodnie z wynikami ewaluacji możemy mówić, że jest to pierwszy program, którego efektem jest poprawa społecznego klimatu szkoły oraz osiąganie efektów dydaktycznych  i profilaktycznych.

Implementacja programu

Pierwszym krokiem realizacji jest spotkanie informacyjne wychowawcy z rodzicami. Po uzyskaniu zgody rodziców przeprowadza on badania ewaluacyjne (Pre-Test) wśród uczniów swojej klasy posługując się zestawem kwestionariuszy i ankiet. Następnie stopniowo wprowadza wybrane „Złote zasady” do codziennej praktyki w szkole. W pierwszym tygodniu wdraża trzy zasady, w każdym następnym tygodniu dodatkowo kolejne trzy nowe. Pewnym ułatwieniem jest Arkusz Ewaluacji Procesu zawierający przewidzianą na każdy tydzień listę zasad oraz skalę, na której zaznacza się częstotliwość ich stosowania. Początkowo wychowawca stosuje je wobec wybranej piątki uczniów, aby nabrać wprawy i sprawdzić efekty, a następnie rozszerza na całą klasę. Z rodzicami wybranych („złotych”) uczniów przeprowadza wcześniej wywiad i zawiera kontrakt. Proces wdrażania zasad odbywa się pod nadzorem i przy wsparciu instruktora/superwizora, co stanowi nowatorską propozycję wprowadzoną dla podniesienia efektywności programu. Równolegle, podczas lekcji wychowawczych, nauczyciel podejmuje działania adresowane do całej klasy: integracyjne, wypracowanie zasad dotyczących zachowania oraz nauki itp. Scenariusze godzin wychowawczych otrzymuje gotowe lub opracowuje własne korzystając z pomocy instruktora. Po szesnastu tygodniach przeprowadza ponowne badanie ewaluacyjne (Post-Test) posługując się tym samym zestawem narzędzi. Przewidziano również narzędzia ewaluacji dla nauczycieli i rodziców.

 

 

Nauczyciele otrzymują Dyplom złotego nauczyciela, a szkoła, w której program był realizowany, Dyplom złotej szkoły.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Program Golden 5 - zgłoszenia rok szkolny 2022/2023

Utworzono dnia 19.09.2022, 17:28

Budowanie relacji G5

Utworzono dnia 19.09.2022, 17:26

Klimat społeczny klasy G5

Utworzono dnia 19.09.2022, 17:25

Nauczanie dostosowane G5

Utworzono dnia 19.09.2022, 17:25

Współpraca szkoła - dom G5

Utworzono dnia 19.09.2022, 17:24

Zarządzanie klasą G5

Utworzono dnia 19.09.2022, 17:24
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Żwirki i Wigury 4
43-190 Mikołów
tel: 322262071
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek- Czwartek:
8.00-18.00
Piątek: 8.00-16.00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny

POLITYKA PRYWATNOŚCI